باران عشق

درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه..


یه وقتایی..

یه وقتایی باید رفت…!اونم با پای خودت…!باید جاتُ تو زندگی بعضی ها خالی کنی…!درسته تو شلوغیاشون متوجه نمیشن چی میشه…!ولی بدون…یه روزی…یه جایی…بد جوری یادت می افتن که دیگه خیلی دیر شده خیلی…

[ پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:24 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

... !

 

 

[ جمعه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:59 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

برگریزان پاییز..

برگ های ریزان پاییزی کنار پنجره جمع شده اند

برگ های سرخ و طلائی رنگ

از آن هنگام که تو رفتی روزهایم طولانی

و آوای زمستان کهنه همین نزدیکی هاست

چقدر دلتنگ تو هستم

وقتی برگریزان پاییز شروع میشود..

[ جمعه هفدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:36 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

خوش آمدید..

سلام..

 

دوستای گلم به وبلاگ باران عشق خوش آمدید..

 

نظر یادتون نره..مرسی..

 

موفق باشید..

[ سه شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:45 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

انتظار برگشتت سخته اما ارزششو داره..

شروع تیرگان،شروع  بلندترین روز سال..

شروع تابستانی سراسر دلواپسی..

شروع دهمین ماه جدایی..

شروع دهمین ماه انتظار برای با تو بودن..

ثانیه،ساعتها و ماه ها شروع بی پایان

تاوان خواستن تو برای من بود..

 

Parsa  1.4.1394

[ دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ ] [ 19:50 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

میدونم برمیگردی..

اینجا کسی دست نوشته هایم را نخواند..

اینجا کسی همراه قلب خسته ام نشد..

اینجا،اینجای پر هیاهو فقط به من تنهایی هدیه کرد..

کاش دل کندن از این دیار آسان بود..

کاش میشد اینجا کنار دلها آرام گرفت..

اما اینجا دلها آکنده از هرزگیست..

اینجا عشق بهانه ی بندگیست و 

هرزگی تاوان دوست داشتن هاست..

Parsa   1.4.1394

 

[ دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ ] [ 19:46 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

8 ماه..

8 ماه..

حرفی نموند..

فقط یادآوری زمان..

[ دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ ] [ 8:34 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

نفس

مریم با وجود همه اتفاقا بازم عاشقتم..

دوستت دارم و منتظرتم...

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 23:20 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

گاهی پیش احساس خودم هم شرمنده ام..

ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ . ﺭﻭﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ : " ﺍﺯﺕ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ " ...

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻤﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ...

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...

ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...

ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺷﺪﯼ . ﮔﻔﺘﯽ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﮔﻔﺘﯽ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﻡ ...

ﺗﻤﺎﻡ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻡ

ﺍﻣﺎ ...

ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺍﺕ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ

ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ

ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﻧﻪ ... ؟ !

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ " ﺍﺯﺕ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ" ...

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ

ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﻔﺮﺕ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﻢ

ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﻡ

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 18:34 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

در زندگی زخم هایی هست...

« ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﺧﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺭﻩ ﺭﻭﺡ ﺭﺍ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﻭ

ﻣﯽﺗﺮﺍﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ؛ ﭼﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎً

ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺭﺍ ﺟﺰﺀ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ

ﭘﯿﺶﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭ ﻭ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ،

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﺳَﺒﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﺭﯼ ﻭ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﮑﺎﮎ ﻭ ﺗﻤﺴﺨﺮﺁﻣﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ . ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺸﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺎﺭﻩ ﻭ

ﺩﻭﺍﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﺍﺏ

ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﻓﯿﻮﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭﻟﯽ

ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﭘﺲ

ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﻣﯽﺍﻓﺰﺍﯾﺪ» 

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 18:31 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

بی خیال..

بی ﺧﯿﺎﻝ

ﺍﺷﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻫﻮﺍ ﺭﻭﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ

ﺍﺑﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺕ ﻟﺒﺮﯾﺰﻩ

ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ

ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﻣﺎ ﻧﺪﻭﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﻩ

ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪﻩ

ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻧﺪﻩ

ﺁﺧﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﻻﯼ ﺳﻨﮕﯿﻪ

ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﻝ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺭﻧﮕﯿﻪ

ﻣﺜﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪﻥ

ﺗﻮﯼ ﺷﻬﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﺪﻥ

ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﻣﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻓﺖ

ﺍﻫﻞ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﭘﺮﻭﺍ ﺭﻓﺖ

ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪﻩ

ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻧﺪﻩ

ﺁﺧﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﻻﯼ ﺳﻨﮕﯿﻪ

ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﻝ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺭﻧﮕﯿﻪ

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 12:52 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

یا علی..

من و مریم با هم این وبلاگ رو ساختیم و قرارمون این بود همیشه بهش سر بزنیم...

تو همه این مدت من اومدم و وبلاگ رو به روز کردم..

اما الان وقتی عوض شدن مریم رو دارم میبینم دلیلی واسه بودن من و به روز کردن وبلاگ وجود نداره..

همتون رو دوست دارم و بخدا میسپارمتون..

یا علی..

بدرود..

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 9:10 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

خیلی راحت..

چه آسان میتوان از یادها رفت...


میاد..

عشق رو میاره..

عاشقت میکنه..

قول کنارت موندن میده..

اما وقتی عاشق شدی...

تنهات میذاره..

روزای اول دوریت سخته واسش..

چند روز که گذشت به نشنیدن صدات عادت میکنه..

به نبودنت؛نداشتنت؛ندیدنت عادت میکنه..

کم کم از افکارش دور میشی انقدر دور که به یاد نیای..

بعد تولدتو رو فراموش میکنه..

بعد عشقتو..

بعدم خودتو..

بعد از مدتی هم واسش میشی یه غریبه..

انقدر غریبه که بهت بگه مزاحمم نشو..


کاش تا عاشق نشدیم دلی رو بازی ندیم..

چون اون دل نه قدرت نفرین کردن داره..

نه قدرت زندگی کردن..

[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 18:47 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

....

فقط فردا...

[ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:46 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

....

فقط فردا...

[ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:46 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

دیوانه...

ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ

ﺩﺍﺭﯼ ؟

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : " ﻋﺸﻘﻢ " ﺭﺍ ...

ﮔﻔﺘﻨﺪ : " ﻋﺸﻘﺖ " ﮐﯿﺴﺖ ؟؟ ﮔﻔﺖ : " ﻋﺸﻘﯽ"

ﻧﺪﺍﺭﻡ !!

ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺑﺮﺍﯼ " ﻋﺸﻘﺖ" ﺣﺎﺿﺮﯼ ﭼﻪ

ﮐﺎﺭﻫﺎ ﮐﻨﯽ .... ؟

ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻗﻼﻥ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ، ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ... ،

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ...

ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ .... ﻭﻋﺪﻩ ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ ... ﺩﺭﻭﻍ

ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ .. ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ....

ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ، ﺗﻨﻬﺎﯾﺶ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﻡ،

ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻤﺶ ...

ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ..

ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ .. ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ

ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ... ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﺵ ﻣﯿﺸﻮﻡ ...

ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ... ، ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ

ﻧﺪﺍﺷﺖ ..، ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﺮﺩ ، ﺍﮔﺮ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﺑﻮﺩ .. ﺍﮔﺮ

ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﭼﻪ ... ؟

ﺍﺷﮏ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ

ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ "ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ " ﻧﻤﯿﺸﺪﻡ

[ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:28 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

منتظرتم..

دلم شورتو میزنه نفسم...

دوستت دادم...

منتظرتم...

[ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:11 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

نگرانتم...

سلام...

مریمی یه دنیا نگرانتم...

فقط بهم بگو که حالت خوبه...

[ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 8:40 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

دلم واست تنگ شده بی معرفت...

این شعر احسان خواجه امیری رو از صبح تا حالا هزار بار گوش دادم..


اونی که مدعی بود عااااااشقته

تو رو تو فاصله ها تنها گذاشت

بی خبر رفت؛بی خبر رفتو 

تو این بیراهه ها

رد پاشم واسه چشمات جا نذاشت..

[ جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 16:8 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

فقط یه سوال?

مریم فقط یه سوال?


منو فراموش کردی?


ولی من همه جا و همه زمان فکر و ذکرم تویی..


دوستت دارم..منتظرتم...

[ جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 14:3 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

ولنتاین مبارک نفسم...


ﻋﺎﺭﻓﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻯ ﻧﯿﺎﺯﺵ ﺩﺍﺭﻯ؟

 ﯾﺎ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻧﯿﺎﺯﺵ ﺩﺍﺭﻯ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻯ؟

 ﮔﻔﺘﻢ ": ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﻣﺶ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯﻡ..

[ جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 8:52 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

ولنتاین مبارک...

نفسم ولنتاین مبارک...

همیشه دوستت دارم...

منتظرتم...

[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 23:20 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

نفسم..

امروزم گذشت...

امروزم مثل تمام این مدت با دلتنگی گذشت...

امروزم با فکر و خیال عشقم گذشت...

نفس هر جا هستی مواظب خودت باش...

دوستت دارم و منتظرتم...

[ چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 17:59 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

ﻣﺮﺣـــﻮﻡ ﺍﺳﺘــﺎﺩ ♥ ﭘــــﺮﻭﯾـــﺰ ﻣﺸــﮑﺎﺗﯿﺎﻥ

♫♪♫ ﻏــﻢ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺭﻡ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻕ ﯾﺎﺭ ﮐﺸﻢ

ﺑﻪ ﻃـــﺎﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﺎﺭ ﮐﺸﻢ

ﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﺮﻡ

ﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮐﺸﻢ

ﻧﻪ ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﺟﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻭ

ﻧﻪ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯿﺶ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﻢ ♫♪♫

ﻏـــــــﻢ ﺯﻣــــــﺎﻧﻪ ﺧﻮﺭﻡ ؟؟

ﯾـــــﺎ ﻓﺮﺍﻕ ﯾــــــــــﺎﺭ ﮐﺸـــــــﻢ ... ؟؟

[ سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 8:3 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

بعد از دو روز شیفت هیچ چیزی مثل صدای نفسم خستگیمو بیرون نمیکنه...دوستت دارم نفسم...منتظرتم....

[ یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 18:19 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

مرمرم...

نفسم دوستت دارم و منتظرتم...

[ پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:54 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

.....

Http://Parsa1992-love.blogfa.com

این ادرس یه وبلاگ دیگه است...نظراتتون رو اینجا بگید..

یه دنیا ممنونم..

[ پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:48 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

کی میدونه?!!!

بنظرتون چرا وبلاگ ما نظرات جدیدو نشون نمیده?!!!!

خودم چندتا نظر گذاشتم واسه امتحان اما نشون نداد...

قالبو هم عوض کردم فرق نکرد..

[ پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:46 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

دلتنگی یعنی نبودن تو کنار من...


[ پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:2 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

بی تو بودن خیلی سخته...

[ چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 13:41 ] [ M.Javad @ MaryaM ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،